İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİ

TEKNOLOJİ

 • Doğrudan Hassas Isıtma
 • İdeal Sıcaklık Kontrolü
 • Elektrik Tasarrufu

AYRICALIKLARI

 • Kısa Isıtma Zamanı
 • Yüksek Enerji Verimliliği
 • Yüksek İş Verimi
 • Kolay Sıcaklık Kontrolü

Ais Mühendislik

İndüksiyon Isıtma Nedir?

İndüksiyonla ısıtma işleminin temel mantığı elektromanyetik ısıtma olarak düşünülebilir. İndüksiyon ısıtma işleminde, elektromanyetik indüksiyon prensibi kullanılarak ısıtılan malzeme içinde girdap akımları üretilir ve elektriksel olarak malzemenin ısıtılması temassız bir şekilde gerçekleştirilir.

İndüksiyon ısıtma yönteminde, ısı çalışma malzemesinin içinde üretildiğinden dolayı geleneksel rezistanlara göre ısınma çok daha verimlidir. Başka bir deyişle, indüksiyonla ısıtma ile ısı kayıpları azaltılır ve böylece toplam ısıtma verimliliği attırılır.

İndüksiyon ile Isıtma Çalışma Prensibi

İndüksiyon Isıtmanın Avantajları

Bugünün endüstri dünyası hızla değişen teknolojiye hızla uyum sağlamak zorundadır ve indüksiyon ile ısıtma sistemi diğer geleneksel ısıtma yöntemlerine karşı birçok yenilik ve avantaj oluşturur. Örneğin, indüksiyonla ısıtma diğer ısınma yöntemlerine göre daha çok enerji tasarrufludur ve doğal olarak çevre dostudur aynı zamanda karbondioksit emisyonu oluşturmaz. Üretim hattındaki malzemenin toplamda ısıya maruz kalmasını önemli ölçüde azaltarak çevre dostluğuna katkıda bulunur. İndüksiyon ısıtma ile endüstriyel firmalar çevre, süreç esnekliği ve elektrik verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir, aynı zamanda daha kaliteli ürünlerin üretimi için sürekli çözüm imkanı sağlar.
 • Uzun Hizmet Ömrü: indüksiyon ısıtma bobini üzerinde ısı oluşmaz ve ısıtma bobininin ısısı yüksek sıcaklılara ulaşmaz bu yüzden hizmet ömrü uzundur. Hiçbir bakım ve değiştirme maliyeti gerekli değildir. Hizmet ömrü hiçbir bakım maliyeti gerektirmeden sistemin tam kapasite ve 24 saat çalışması halinden yaklaşık olarak 6 yıldır.
 • Güvenli /Güvenilir Kullanım: Silindirin/kovanın içi yüksek frekanslı elektromanyetik etki ile ısıtılır ve ısı tamamen kullanılır ve temelde hiçbir kayıp yoktur. Isı, ısıtma gövdesinin iç kısmında oluşur ve yüzey sıcaklığı oda sıcaklığından biraz daha yüksektir. Bu yüzden dış kısımda sıcaklık koruyucu önlem gerektirmez.
 • Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu: Doğrudan indüksiyonlu ısıtma ve manyetik enerji ile, istenilen sıcaklığa ulaşma zamanı çok hızlıdır ve ön ısıtma süresi rezistansa oranla % 60 kadar daha hızlı gerçekleşebilir. En önemlisi geleneksel rezistanla ısıtma yöntemlerine göre en az %30 elektrik tasarrufu sağlanır.
 • Doğru Sıcaklık Kontrolü: Bobinin ve silindirin kendisi ısınmaz bu kapsamda termal direnç ve termal atalet çok düşüktür, malzeme silindirinin iç sıcaklığı tutarlıdır ve sıcaklık kontrolü gerçek zamanlı ve doğrudur. Bu yüzden ürün kalitesi ve üretim verimliliği yüksektir.
 • İyi yalıtım: Kovan/silindir çevresi kaliteli izelasyon/yalıtım malzemsi ile kaplanır. Aynı zamanda özel yüksek sıcaklıklara dayanıklı yüksek voltajlı özel kablo ile silindirin tüm yüzeyleri sarılır. Silindirin dış çevresi ile doğrudan havaya temas yoktur.
 • Çalışma Ortamını İyileştirin: Isı kaybı yoktur ve ısıtılan ekipmanın yüzey sıcaklığı insanın dokunabileceği kadar düşüktür. Bu da üretim sahasının çalışma ortamını iyileştirir, üretim işçilerinin çalışma performansını artırabilir ve havalandırma maliyetini azaltabilir.
 • Genel olarak, indüksiyonlu ısıtıcı enerji tasarrufu, yüksek verimlilik, uzun ömür, yüksek doğruluk vb. avantajlara sahiptir. İndüksiyon ısıtıcı üretim için daha uygundur. Üretim verimliliğini artırmaya ek olarak, üretim maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf edilir, böylece kazanç artar. AİS Mühendislik indüksiyon ısıtıcıları % 30 -% 50 oranında enerji tasarrufu sağlar.

 

Geleneksel Rezistansla Isıtmanın Dezavantajları

 • Büyük Isı Kaybı: geleneksel ısıtma modu, direnç teli sarımı, iç ve dış çift taraflı ısıtma çemberi, silindire (kovana) ısı transferini iç (silindir kısmına yakın) tarafından yapar, dış tarafından ise hava ısıtıldığı için, ısı kaybı sebebi ile elektrik israfı oluşur.
 • Çevresel Sıcaklık Artışı: büyük miktarda ısı kaybı ve ortam sıcaklığının artması nedeniyle, bazı işletmeler sıcaklığı düşürmek için klima kullanmak zorundadır.
 • Fazla Yer Kaplama, Kısa Servis Ömrü: Rezistanlar yüksek sıcaklıklarda devamlı çalıştıklarından dolayı kullanım ömürleri çok kısadır. Silindir veya kovan ısıtmada yaygın olarak kullanılan rezistanların hizmet ömrü yaklaşık olarak bir yıldır.
 • Fiyat/Performans: Rezistansla ısıtma, en kolay ve basit ısıtma yoludur. Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, insanların ısıtma talebi de gittikçe artmaktadır. Günümüzde iyi bir ısıtma etkisine ek olarak, yeterli enerji tasarrufu ve çevre korumasına da ihtiyaç vardır. Açıkçası, geleneksel direnç ısıtıcısının performansı mevcut teknik gereksinimler ve fiyat/performans için uygun değildir.

Rezistansla Isıtma Karşılaştırma

Bir nesneyi veya malzemeyi ısıtmak için indüksiyon ısıtma haricinde birkaç yöntem vardır. Daha yaygın endüstriyel uygulamalardan bazıları gaz fırınları, elektrikli fırınlar ve tuz banyolarıdır. Bu yöntemlerin hepsi, ısı kaynağından konveksiyon ve radyasyon yoluyla malzemeye ısı transferine dayanır. Kısacası ürünün yüzeyi ısıtıldıktan sonra, ısı termal iletim ile ürüne iletilir.

İndüksiyonla ısıtılan ürünler ise, ürün yüzeyine ısı iletimi konveksiyon ve radyasyon ile ısıtma yöntemini kullanmaz. Bunun yerine, malzeme üzerinden akım akışı ile ısı üretilir ve malzeme termal iletim ile ısıtılır.

İndüksiyon ısıtmanın en önemli avantajlarından biride, sıcaklık kontrolü için soğutucu fan kullanımına gerek olmamasıdır. Geleneksel rezistanla ısıtmada sıcaklık istenilen değerde sabit tutulamadığı için sıcaklık kontrolü için soğutucu fan kullanılır. İndüksiyon ile ısıtmada ise elektriksel akımla ısıtma olduğu için sıcaklık kontrolü çok kolaydır ve ekstra soğutucu fan kullanılmaz.

Rezistanla ısıtmada ısıtılan kovan veya silindir dışı direkt olarak hava ile temas halindedir. Isının büyük bir bölümü hava ile temas ettiğinden dolayı enerji verimi çok düşüktür. İndüksiyon ile ısıtmada kovan/silindir dışına sıcaklık yalıtım malzemesi yerleştirilir. Bu yalıtım malzemesi bile tek başına %20 oranlarında elektrik enerjisi tasarrufu sağlar. Ayrıca kovan/silindir dışında sıcaklık çok düşük olduğu için el ile bile ısıtılan bölgeye temas edilebilir.

İndüksiyon ısıtmanın en önemli avantajlarından biri de hedef ısıtma alanının tümü ısıtılarak daha uniform malzeme yapısı üretilmesi sağlanır. Geleneksel ısıtma yöntemlerinde malzeme içinde ısı tam anlamıyla her noktada aynı oranda iletilemez. Fakat indüksiyon ısıtmada indüksiyon sargısı kovan veya benzeri ısıtma alanını tümüyle çevreler. Bu da ısının ısıtılan malzemeye eşit olarak dağılımını sağlar.

Ayrıca indüksiyon ısıtma termal ısıtma yöntemini kullandığı için malzeme dış yüzeyinden itibaren değil tüm yönleri ile ısıtılır. Kullanılan bu termal ısıtma yöntemi sayesinde elektrik frekansı ayarlanarak malzemenin ısıtılmasında derinlik ayarı gibi hassas ayarlar yapılabilir ve bu da üretimde daha kaliteli ve hassas ısı ayarı gereken malzemelerin kolaylıkla üretilmesi anlamına gelir.

İndüksiyon Isıtmada Frekans Ayarı Yapılarak Isı Derinlik Ayarı Yapılması

İndüksyion Isıtma ile İlgili Genel Özellikler

Özellikler İndüksyion Isıtıcı Geleneksel Rezistans Isıtıcı
Isıtma Prensibi Elektromanyetik Rezistans Teli
Isıtılan Parça Direkt olarak silindir/kovan içindeki ısıtılan malzeme Silndir/Kovan Çeperinin Dışı
Yüzey Sıcaklığı ve Güvenlik Max. 60° Derece sıcaklık, ısıtılan yüzeye dokunulabilir Silindir içindeki ısıtılan malzeme ile sıcaklık aynıdır ve silindir dışına dokunmak tehlikelidir.
Isıtma Verimi Yüksek Verimlilik %95, hızlı ısıtma süresi Düşük Verimlilik %30- %50, yavaş ısıtma zamanı
Elektrik Tasarrufu %30-%50 Elektrik Tasarrufu Elektrik Tasarrufu Yoktur
Sıcaklık Kontrolü Yüksek Hassasiyet Düşük Hassasiyet
Kullanım Ömrü 5-6 Yıl Arası 1-2 Yıl Arası
İş Ortamı Normal Sıcaklık Yüksek Sıcaklık
Fiyat Maliyet etkin, kurulum maliyeti 6-10 ay arasında amorti edilir Düşük

 

Kurulum Maliyeti

Genel olarak indüksiyon sistemi başlangıçta geleneksel ısıtıcı bantlarının kabaca beş katına mal olur, ancak bu maliyet farkı daha sonra düşebilir. Örneğin, günlük kullanılan elektrik enerjisine bağlı olarak indüksiyonlu kovan ısıtan bir makine için sadece 6-9 ay içerisinde sağlanan enerji tasarrufu indüksiyon ısıtmanın tüm kurulum maliyetini karşılar. Ayrıca makinenin verimi ne kadar fazla olursa ve silindir/kovan ne kadar büyük olursa, elektrik tasarrufu da o kadar büyük olacaktır.

Buna ek olarak, yeni makinelerde daha az kablolama, daha az sıklıkta bakım, yedek ısıtıcı bantlarını envanterde tutmaya gerek kalmaması, arıza sürelerinin azaltılması ve hatta ürün kalitesinin artması gibi potansiyel tasarruflar olduğu da unutulmamalıdır.

Hizmet Verilen Sektörler

İndüksiyon ısıtıcıları esas olarak plastik (kauçuk) enjeksiyon makinesi, ekstrüzyon makinesi, üflemeli plastik film makinesi,poşet makinesi tel çekme makinesi, plastik boruları, kabloları, vb. alanlarda kullanılır. İndüksiyonla ısıtma, ısının doğrudan ısıtılan parçaya (örneğin namlu) indüklendiği hızlı bir ısıtma şeklidir. İndüksiyonla ısıtma, temassız bir ısıtma şeklidir. Tipik bir indüksiyon ısıtma sistemi, indüksiyon ısıtma güç kaynağı, indüksiyon ısıtma bobininden oluşur. İndüksiyon ısıtma güç kaynağı, indüksiyon bobini üzerinden alternatif akım gönderir, böylece bir manyetik alan oluşturur ve böylece ısı üretilir.

İndüksyion Isıtma Sistemleri Uygulamalarımızdan Bazıları